Oasis of Hope

Menighetsrådet har vedtatt at Heggedal menighet skal støtte organisasjonen Oasis of Hope med økonomisk støtte og forbønn.

Vi vil sette av minst to ofringer i året til prosjektet og jevnlig be for arbeidet som gjøres og for barna som mottar støtte. Organisasjonen ble stiftet i 2013 etter initiativ fra Anne Kristi Jønland.

Du kan også støtte organisasjonen personlig ved å gi en gave, se mer på Oasis of Hope sin hjemmeside.


På sine hjemmesider www.oasisofhope.no skriver organisasjonen bl.a. dette om prosjektet:
Mange barn i verden lever under uverdige forhold. Ifølge FN’s barnekonvensjon har alle barn rett til de mest grunnleggende ting, som mat, klær, skolegang og omsorg.
Vårt mål er å bidra til at fattige og foreldreløse barn i Kenya skal få mulighet til skolegang. Dette gjør vi, i første omgang, ved å bidra til at barna på Oasis of Hope-skolen på Mbita får mat på skolen. For mange er det ingen selvfølge med hverken frokost eller lunsj hver dag.

Les mer om organisasjonen, arbeidet de gjør og hvordan du kan støtte prosjektet ytterligere på www.oasisofhope.no

 

Nyhetsbrev

Her kan du lese nyhetsbrev for 2015

Her kan du lese nyhetsbrev for oktober 2016

 

 

Innhold  Planlegge Aktiviteter