Ansatte i Heggedal menighet


Daglig leder:

Liv Ruud (Tilstede i Heggedal onsdager og torsdager)

lr356@kirken.no

Tlf. 47 23 38 00

 

Sokneprest (permisjon):

Anna Grønvik

ag398@kirken.no

Tlf. 66 90 71 85

 

Fungerende sokneprest/Kapellan:

Magnus Pettersen Kjellin

mk493@kirken.no

Tlf. 66 90 71 82

 

 

Menighetspedagog:

Marianne Solheim

ms885@kirken.no

Tlf. 66 90 71 87

 

 

Menighetssekretær: 

Anne Kristine Sandelin Merkesvik

am294@kirken.no

heggedal.menighet.asker@kirken.no

Tlf. 66 90 71 80

 


Organist:

Grethe Laugerud

laugerud@gmail.com 

Tlf. 92 45 59 71/66 90 71 85  

 

 

Kirketjener:

Simen Udnes

su526@kirken.no

Tlf. 48 20 78 68

Innhold  Planlegge Aktiviteter