Konfirmasjon 2018

Velkommen til konfirmasjon i 2018 i Heggedal kirke. Her kan du lese om hva konfirmasjonstiden innebærer.

 • Spennende undervisning
 • Musikal med Team Heggedal
 • En ukes sommerleir med bl.a. tur til Liseberg
 • Mulighet for lederkurs etter endt konfirmasjonstid
 • Solidaritetsaksjon for Kirkens Nødhjelp
 • Møte med ungdommer i Team Heggedal

Undervisning og musikal
Konfirmasjonsundervisningen foregår på tirsdager, i snitt annenhver uke fra januar til september. Første halvdel av konfirmanttiden vil bestå av undervisningssamlinger med temaer fra kristendommen, andre halvdel vil vi arbeide frem mot en musikal vi setter opp sammen med Team Heggedal.

Her kan du se to filmer om de store spørsmålene vi jobber med i konfirmasjonsåret. Film 1 Film 2

Infomøte
Det vil bli avholdt et informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre våren 2017. Dato kommer senere. Her vil dere få informasjon om hva konfirmasjon innebærer og det vil være mulighet for å stille spørsmål. Møtet er åpent for alle, om du har tenkt å velge kristen konfirmasjon eller ikke.

Ikke døpt?
Alle som ønsker det kan delta i konfirmantundervisningen, men den som vil konfirmeres må være døpt. Er du ikke døpt, kan du bli døpt i løpet av konfirmasjonstiden. Den som vil døpes har en liten dåpssam­tale med presten, og selve dåpen skjer vanligvis i en gudstjeneste som er tilrettelagt for ungdommer. Dåp av ungdommer i konfirmanttiden er ikke uvanlig og skjer stadig oftere.

Viktige hendelser:

 • Bli kjent-dag søndag 29. oktober 2017
 • Første samling en tirsdag i januar. Dato kommer senere
 • Vandring og konfirmantleir uke 27 (30. juni-7. juli 2018 – obligatorisk, hold av datoen!)
 • Musikalhelg 1. og 2. september 2018

Konfirmasjonsdatoer:
Vi har konfirmasjonsgudstjenester lørdag 8. og søndag 9. september 2018. Det vil være flere gudstjenester begge dagene. I registreringen velger dere ønsket dato og tidspunkt. Endelig fordeling vil være klar på nyåret 2018

Informasjonsbrosjyre:
Det vil bli laget en Informasjonsbrosjyre om konfirmasjon 2018. Den blir sendt i posten til medlemmer og tilhørende i Heggedal sokn.

Påmelding skjer her på nettet. Link kommer etterhvert.

 

 

Velkommen som konfirmant i Heggedal kirke!

 

 

Innhold Planlegge Aktiviteter