Bryllup


 

Går dere med gifteplaner? Ønsker dere å gifte dere i Heggedal kirke?

Dere kan bestille kirken på telefon 66754090, eller sende en e-post til asker.sentralbord@kirken.no

Prøving av ekteskapsvilkårene er et skjema som ordnes gjennom Folkeregisteret, og som må være på plass før dere kan vies. Det tar mellom 2 og 3 uker fra dere bestiller skjemaet til dere får det og kan sende det til den kirken dere skal vies i. Når folkeregisteret har prøvet papirene, utstedes et dokument som er gyldig i fire måneder. Dette leveres kirken i god tid før vielsen. 

Planlegge vielsen

Forbønn for borgerlig inngåtte ekteskap 

Huskeliste

Nedenfor kan du laste ned en enkel brosjyre om Vigsel i Den norske kirke

 

 

 

 

 

 

Innhold  Planlegge Aktiviteter