Førsteklasses

Skal du begynne i 1. klasse til høsten?

Heggedal menighet inviterer alle som skal begynne i 1. klasse til høsten 2016 til Førsteklasses.

Vi ønsker å være med å markere skolestart ved å invitere til en Førsteklassessamling og en gudstjeneste med utdeling av 6-års bok. I år blir samlingen på onsdag 24. august kl. 16.30-18.30 og gudstjenesten søndag 28. august kl. 11.00.

Påmelding til menighetskontoret innen 19. august.

Innhold  Planlegge Aktiviteter