Om oss


Heggedal Kirke ble innviet 12. april 1931 og hadde 75 års jubileum i 2006. I 1997 ble Heggedal eget sokn.

I 2006 ble Toralf Dehli vår første sokneprest, og i 2013 tok Anna Grønvik over staffettpinnen.


"Så skal dette hus innvies og jeg vil da be om at de som skal gå inn og ut her må bruke sin forstand og ikke bare høre Guds ord, men også gjøre etter det, slik at de kan bli sterke mennesker. Bruk deres forstand folk! Ta Guds ord og bruk det rett!"
- Biskop Johan P. Lunde ved innvielsen av Heggedal kirke 12. april 1931

 

 


 

 

Innhold  Planlegge Aktiviteter