Arkiv

Snart nye nettsider

(15.03.2017) -

Mye som skjer i Heggedal menighet denne våren!

(16.01.2017) -

Fordeling av konfirmantgudstjenestene

(29.12.2016) -

19 200 kr til Kirkens Nødhjelp

(16.03.2016) - Tusen takk til konfirmanter og andre bøssebærere - og til deg som ga en gave! Sammen samlet vi inn 19 200 kr til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Det sikrer rent vann til 96 personer!

Årsmøte 6. mars og årsmelding 2015

(12.02.2016) - Velkommen til menighetens årsmøte søndag 6.mars, etter gudstjenesten. På årsmøtet kan du komme med dine innspill til menighetsrådets arbeid. I år har vi særlig fokus på orgel og loppemarkedsdugnad. Menighetsrådet legger fram årsmelding og regnskap for 2015, og vi får en fersk rapport fra menighetens bistandsprosjekt Oasis of Hope.

Resultat bispedømmerådsvalget

(30.09.2015) - Kirkens medlemmer har valgt 2 leke medlemmer fra Nominasjonskomiteens liste og 5 leke medlemmer fra listen til Åpen folkekirke. Videre er det valgt ett lekt medlem blant de tilsatte i fellesrådene i Oslo bispedømme, én prest blant de tilsatte prestene i bispedømmet og en representant fra døvemenighetene, valgt av menighetsrådene i Døveprostiet.

Spennende resultat menighetsrådsvalget i Heggedal

(15.09.2015) - Ikke fullt så mange som vi hadde tenkt, valgte å bruke stemmeretten sin i Kirkevalg 2015, men et spennende valg ble det!

Sjekk ditt medlemskap i Den norske kirke!

(29.04.2015) - Ved tidligere kirkevalg har det vært noen som ikke ble funnet i manntallslisten for kirkemedlemskap. Vi oppfordrer til å sjekke om man er medlem av Den norske kirke i god tid før 1.august 2015.

Innhold  Planlegge Aktiviteter